Stowarzyszenie Horyzont Pro działa od 2006 roku w Toruniu i powstało w celu zapewnienia optymalnych standardów i warunków ubezpieczenia dla swoich członków. Stowarzyszenie w ramach współpracy z brokerem ubezpieczeniowym Mentor S.A. oferuje fachowe doradztwo w analizie podmiotów i produktów funkcjonujących w branży ubezpieczeniowej oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń i odszkodowań. Stowarzyszenie Horyzont Pro umożliwia swoim członkom skorzystanie z szeregu specjalnie wyselekcjonowanych ofert ubezpieczeń. Dodatkowo poprzez organizację szkoleń, wspieranie prac badawczych oraz propagowanie publikacji, Stowarzyszenie szerzy i popularyzuje wiedzę o ubezpieczeniach.

  1. dbałość o zapewnienie optymalnych standardów i warunków w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia społecznego dla członków Stowarzyszenia,
  2. analizowanie i dokonywanie ocen podmiotów funkcjonujących w branży ubezpieczeniowej i zabezpieczenia społecznego oraz ich produktów,
  3. działalność edukacyjna i popularyzowanie wiedzy na temat podmiotów i produktów, o których mowa w pkt 2,
  4. pomoc przy wszelkiego rodzaju inicjatywach i działalności w ww. zakresie,
  5. organizowanie i udzielanie wsparcia poszkodowanym w wyniku wypadków osobom i ich bliskim.
  1. prowadzenie doradztwa, szkoleń, wspieranie – w tym finansowe – prac badawczych, propagowanie publikacji – w zakresie ubezpieczeń oraz zabezpieczenia społecznego,
  2. propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz publikowanie materiałów w zakresie, o którym mowa w pkt 1.