Ubezpieczenia zdrowotne

Program opieki medycznej - Mentor zdrowie dla członków stowarzyszenia Horyzont Pro

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce program opieki medycznej realizowany w 80 placówkach Grupy LUX MED i 1200 Placówkach Partnerskich w całej Polsce. Pakiety medyczne obejmują konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowań), szczepienia, wizyty domowe oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne (w tym RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). W pakietach znajdziecie Państwo także testy alergiczne, zabiegi ambulatoryjne, stomatologię i rehabilitację.

Dla kogo jest przeznaczony pakiet ubezpieczenia medycznego?

 • Dla Rodzin z dziećmi do 25 r.ż.
 • Dla Osób, które nie ukończyły 70 r.ż.

Jak rezerwować terminy wizyt i badań?

Wizyty w placówkach własnych Grupy LUX MED można zarezerwować:

 • telefonicznie dzwoniąc pod numer infolinii (22) 33 22 888,
 • przez Internet po zalogowaniu się na stronie www.luxmed.pl do Portalu Pacjenta.

Wizyty w placówkach partnerskich można rezerwować:

 • telefonicznie – dzwoniąc bezpośrednio do placówki partnerskiej, w której chcemy zarezerwować wizytę,
 • osobiście – podczas wizyty w placówce partnerskiej LUX MED.

Gdzie świadczone będą usługi medyczne?

Usługi medyczne świadczone będą w placówkach LUX MED Sp. z o.o. oraz w placówkach medycznych wskazanych na stronie www.luxmed.pl/dla-pacjentow/centra-medyczne-grupy-lux-med. Zdrowie nie jest nam dane na zawsze. Dbaj o nie. Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego to najlepszy sposób, by utrzymać sprawność na najwyższym poziomie.

Pobierz ofertę jako plik PDF

Zakres opieki zdrowotnej Pakiet Mentor Zdrowie podstawowy Pakiet Mentor Zdrowie rozszerzony Pakiet Mentor Zdrowie kompleksowy
Konsultacje lekarzy specjalistów bez skierowania (9 lekarzy specjalistów + internista, lekarz rodzinny i pediatra) w zakresie:

pacjenci powyżej 18 r.ż.:

 • interny,
 • medycyny rodzinnej,
 • chirurgii ogólnej,
 • ginekologii,
 • laryngologii,
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • urologii;

pacjenci do 18 r.ż.:

 • pediatrii,
 • chirurgii,
 • ginekologii (od 16 r.ż.),
 • neurologii
(24 lekarzy specjalistów + internista, lekarz rodzinny i pediatra) w zakresie:

pacjenci powyżej 18 r.ż.:

 • interny,
 • medycyny rodzinnej,
 • alergologii,
 • chirurgii ogólnej,
 • dermatologii,
 • diabetologii,
 • endokrynologii,
 • gastroenterologii,
 • ginekologii,
 • hematologii,
 • kardiologii,
 • laryngologii,
 • nefrologii,
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • onkologii,
 • ortopedii,
 • pulmonologii,
 • proktologii,
 • reumatologii,
 • urologii,

pacjenci do 18 r.ż.:

 • pediatrii,
 • chirurgii,
 • okulistyki,
 • ortopedii,
 • ginekologii (od 16 r.ż.),
 • neurologii
(44 lekarzy specjalistów + internista, lekarz rodzinny i pediatra) w zakresie:

pacjenci powyżej 18 r.ż.:

 • interny,
 • medycyny rodzinnej,
 • alergologii,
 • chirurgii ogólnej,
 • dermatologii,
 • diabetologii,
 • endokrynologii,
 • gastroenterologii,
 • ginekologii,
 • ginekologii - endokrynologii,
 • hematologii,
 • kardiologii,
 • laryngologii,
 • nefrologii,
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • ortopedii,
 • proktologii,
 • pulmonologii,
 • reumatologii,
 • urologii,
 • chirurgii naczyniowej,
 • onkologii,
 • chorób zakaźnych,
 • hepatologii,
 • immunologii,
 • neurochirurgii,
 • rehabilitacji medycznej

pacjenci do18 r.ż.:

 • pediatrii,
 • chirurgii,
 • ginekologii (od 16 r.ż.),
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • ortopedii,
 • laryngologii,
 • alergologii,
 • dermatologii,
 • endokrynologii,
 • kardiologii
 • nefrologii,
 • pulmonologii,
 • rehabilitacji medycznej,
 • reumatologii,
 • urologii
Konsultacje specjalistów (3 w roku): psychiatra, psycholog, androlog,
Konsultacje dietetyka (3 porady w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, obejmujące wywiad, zalecenia dietetyczne)
Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie, ogólnolekarskie, chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne, ginekologiczne, znieczulenia miejscowe
(Podstawowy zakres)

(Rozszerzony zakres)

(Kompleksowy zakres)
Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi wraz z konsultacją kwalifikującą i kosztem preparatu
Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne (WZW A, WZW A i B, odra, świnka, różyczka, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, Zakres podstawowy 54 rodzaje badań, w tym:
krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał (badanie ogólne, posiew, antybiogram), testy paskowe, elektrokardiografia - EKG spoczynkowe, RTG, USG jamy brzusznej, spirometria i audiometria; dodatkowo panel badań bez skierowania (5 świadczeń)
Zakres rozszerzony 270 rodzajów badań, w tym:
krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał, bakteriologia, cytologia, mykologia, testy paskowe, elektrokardiografia – EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, RTG, USG, endoskopia, rezonans magnetyczny głowy, tomografia komputerowa głowy, spirometria, audiometria,mammografia; dodatkowo panel badań bez skierowania (5 świadczeń)
Zakres kompleksowy 460 rodzajów badań, w tym:
krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał, bakteriologia, cytologia, mykologia, toksykologia, testy paskowe, elektrokardiograficzne – EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, Holter, Holter RR, RTG, USG, endoskopia, rezonans magnetyczny z kontrastem, tomografia komputerowa z kontrastem, spirometria, próba rozkurczowa, uroflowmetria, audiometria, pole widzenia, adaptacja w ciemności, pachymetria, mammografia, densytometria, EEG; dodatkowo panel badań bez skierowania (5 świadczeń)
Testy alergiczne skórne: punktowe, panel pokarmowy, panel wziewny skórne: punktowe, panel pokarmowy, panel wziewny + testy płatkowe/ kontaktowe: panel podstawowy, panel owrzodzenia podudzi
Prowadzenie ciąży
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia dla kobiet i mężczyzn Konsultacje i badania Rozszerzone konsultacje i badania
Rehabilitacja wariant I (216 świadczeń) rehabilitacja narządu ruchu, fizykoterapia i kinezyterapia 10 zabiegów fizykoterapeutycznych w ciągu roku i 3 kinezyterapeutyczne w roku 20 zabiegów fizykoterapeutycznych i 10 kinezyterapeutycznych w ciągu roku, oraz
Stomatologia (profilaktyka, leczenie zachowawcze oraz diagnostyka obrazowa) 50% 50%
Wizyty domowe 3 w roku 3 w roku
Druga opinia medyczna – specjaliści z całego świata
Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży SU 300 000 zł
Chirurgia krótkoterminowa Rabat 15% oraz Doradca hospitalizacyjny
SKŁADKA MIESIĘCZNA:
Indywidualny 91 PLN 178 PLN 230 PLN
Partnerski (Ubezpieczony oraz jego Małżonek lub Partner lub1 Dziecko do 25 r.ż.) 180 PLN 344 PLN 458 PLN
Rodzinny (Ubezpieczony oraz jego Małżonek lub Partner i Dzieci do 25 r.ż. 304 PLN 568 PLN 763 PLN

Jak przystąpić do umowy ubezpieczenia

Osoby przystępujące do ubezpieczenia wypełniają następujące dokumenty:

 • deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LUX MED,
 • deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Horyzont Pro,
 • druk „Oświadczenie ubezpieczonego w zakresie umów ubezpieczenia zawartych na rzecz członków Stowarzyszenia Horyzont Pro za pośrednictwem Mentor SA i/lub Mentor Ubezpieczenia Indywidualne Sp. z o.o”,

oraz opłacają składkę na przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego.

Komplet niezbędnych dokumentów można pobrać w zakładce dokumenty przystąpienia do ubezpieczenia, przy czym po indywidualny numer subkonta do opłacenia składki, należy zwrócić się do Mentor S.A. pod nr. tel. (56) 669 32 97 lub (56) 669 32 91 lub (56) 669 33 68 lub e-mailem na adres lub .

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do MENTOR S.A. do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa (tj. dokumenty złożone do 10 maja skutkują przystąpieniem do ubezpieczenia od 1 czerwca).

W jaki sposób opłacić składkę?

Składka opłacana jest przez Ubezpieczonego na przydzielony numer subkonta Stowarzyszenia, w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odpowiedzialności (składka płacona jest „z góry” – np. do 10 maja za czerwiec).

W celu terminowego opłacania składki zalecanym rozwiązaniem jest złożenie przez klienta w banku dyspozycji stałego zlecenia przelewu np. na 5 dzień każdego miesiąca. Terminowe opłacanie składki jest warunkiem niezbędnym do objęcia ochroną ubezpieczeniową.


Kiedy mogę dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia?

Zmiana pakietu i typu ubezpieczenia jest możliwa tylko w rocznicę polisy.


Kiedy kończy się ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:

 • w przypadku nieopłacenia składki, z ostatnim dniem miesiąca za jaki była opłacona ostatnia składka,
 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony ukończył 71 lat (w przypadku Współubezpieczonego będącego Dzieckiem odpowiednio 18 lub 26 lat),
 • w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia,
 • z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Rezygnacja z ubezpieczenia lub nieopłacenie składki w terminie powoduje brak możliwości ponownego przystąpienia do ubezpieczenia w terminie wcześniejszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia ostatniego okresu ochrony dla tegoż Ubezpieczonego.