Ubezpieczenia na życie

Grupa PZU uruchomiła nową formę składania wniosku o wypłatę świadczenia, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie - zgłoszenie internetowe. Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.


Inne metody zgłoszenia świadczenia:

  • W dowolnym Oddziale PZU.
  • Przez telefon na Infolinii PZU 0-801-102-102 lub (22) 566-55-55.