Ubezpieczenia zdrowotne

Biuro Obsługi Ubezpieczeń w Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181,
87-100 Toruń
Paula Paciorkowska, tel. (56) 669 32 97 lub e-mail:
Ewa Sak, (56) 669 32 91 lub e-mail: